Хладилни панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Метален самоносещ панел, изолиран с експандиран полиуретан, широка гама на приложение и лесен монтаж. Високата степен на топлинна изолация и качество на системата за свързване го правят идеален за ползване в среда с изисквания за контролирана температура. Системата за фиксиране е видима, а захващането се прави в зоната на застъпване на двата края.

УПОТРЕБА:

За стени на хладилни камери с контролирана положителна или отрицателна температура, консервационни камери и работни зали.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Висока термична устойчивост
  • Лек и механично стабилен
  • Модулност
  • Бързо изпълнение на монтажа
  • Стабилност на размерите
  • Възможност за почистване на повърхностите
  • Гъвкавост при проектирането