Стенни панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Стенни панели – Самоносещ панел с двустранно покритие от стоманени листове с изолация от твърд полиуретан и сглобяване, чрез съединяване. Захващането е окомерно, броят и положението на фиксиращите елементи, трябва да гарантира устойчивост на външни влияния.

УПОТРЕБА:

Предназначени за изпълнение на фасади, стени в индустриални сгради, полуготови елементи за строителни обекти, разделителни или разпределителни стени.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Висока термична устойчивост
  • Механична стабилност
  • Скоростно изпълнение на работата
  • Прецизност на размерите
  • Улеснено почистване на повърхностите
  • Гъвкавост при проектирането
  • Редуцирано тегло