Покривни панели

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Панел с две ламарини, самоносещ, изолиран с полиуретан и съединяване чрез застъпване. За много дълги наклонени площи може да се предвиди застъпването на панелите чрез специална сглобка. Панелът има 5 външни гофри, които осигуряват повишена статична устойчивост при различни дебелини на изолационния пласт, в зависимост от изискванията на строежа. Монтажът на панела се извършва по посока на наклона, а в специални случаи може да се ползва и монтира във вертикално положение за покриване на изолирани стени. Фиксирането се извършва окомерно чрез проникване, препоръчвайки ползване на крепежни елементи, а броят на фиксиращи точки трябва да гарантира устойчивост на външните въздействия. Върху този тип панел може да се монтира конзола LB1 за закрепване на моно – или поликристални фотоволтаични модули.

УПОТРЕБА:

Метален панел с изолация от твърд полиуретан, предназначен за покриви с минимален наклон 7%. За индустриални, обществени и търговски обекти. Идеален за покриви с голяма площ, с възможност да се ползват и като вертикална стена.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Висока термична и механична устойчивост
  • Повишена гъвкавост при проектиране и моделиране
  • Устойчиви на корозия

ГАЛЕРИЯ: