Открит монтаж

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Метален самоносещ панел, с двустранно покритие от стоманени листове, с изолация от твърд полиуретан и сглобяване чрез съединяване. Захващането е окомерно, броят и положението на фиксиращите елементи трябва да гарантира устойчивост на външни влияния. Стените, които се реализират с тези материали се получават чрез успешното съчетаване на панелите.

УПОТРЕБА:

Предназначен е за изпълнение на фасади, стени в индустриални сгради, полуготови елементи за строителни обекти, разделителни или разпределителни стени. Има принос за новата архитектура – ясно, опростено и модулно.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Висока термична устойчивост
  • Механична стабилност
  • Скоростно изпълнение на работата
  • Прецизност на размерите
  • Улеснено почистване на повърхностите
  • Гъвкавост при проектирането
  • Редуцирано тегло

ГАЛЕРИЯ: